top of page

BunkerEx privatlivspolitik

BunkerEx Limited ("BunkerEx", "vi" eller "os") er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv.


Du bør læse denne privatlivspolitik sammen med BunkerEx Limited vilkårene for brug
(https://www.bunker-ex.com/terms/). BunkerEx Limited er registreret i England og Wales hos Company
Registreringsnummer 10229926 og har sit forretningssted i New Broad Street House, 35 New
Broad Street, London EC2M 1NH.


Henvisninger til "dig" eller "din" er til den person, hvis personlige data vi modtager og/eller tilgår
i forbindelse med vores virksomhed. Henvisninger til "tjenesten(erne)" og "websted(erne)" er til softwaren
produkter og websteder leveret af BunkerEx.


Formålet med denne politik er at fortælle dig, hvordan vi vil bruge alle personlige data, vi indsamler fra dig eller får adgang til om dig i forbindelse med vores forretning. Den forklarer også, hvilke rettigheder du har til at få adgang til eller ændre dine personlige data.


Vi er databehandler af de personoplysninger, der gives til os af dig eller vores kunde. I den
i tilfælde af, at data er blevet leveret af vores kunde, er vores kunde dataansvarlig for sådanne
personlig data. Vi vil derfor kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores kundes instruktioner. Vi kan indsamle ekstra data om dig for at levere vores service, i henhold til paragraf 2.0.

1.0 Kundens forpligtelser
Følgende udtryk skal have den betydning, der tillægges dem nedenfor:


(i) "Dataansvarlig" har betydningen angivet i GDPR;
(ii) "Databehandler" har betydningen angivet i GDPR;
(iii) "Databeskyttelsesmyndighed" betyder den relevante tilsynsmyndighed med jurisdiktion over begge
part og i hvert tilfælde eventuelt efterfølgende organ fra tid til anden;
(iv) "Datasubjekt" har betydningen angivet i GDPR;
(v) "Privatlivslove" betyder al gældende lovgivning, bestemmelser og vejledning om databeskyttelse og privatliv
regulerer beskyttelsen af personlige oplysninger, herunder men ikke begrænset til forordning (EU) 2016/679
(den "generelle databeskyttelsesforordning" eller "GDPR"); og
(vi) "Behandlet", "Behandlet" eller "Behandlet" har den betydning, der er angivet i GDPR.


Dataansvarlig og databehandler
Parterne anerkender, at kunden er den dataansvarlige og BunkerEx er databehandleren af
kundens personlige oplysninger. BunkerEx vil behandle personoplysninger i overensstemmelse med
Paragraf 2.0 i dette databehandlingstillæg.


Kundens forpligtelser som dataansvarlig

Kunden garanterer, at kundens personlige oplysninger er indhentet på retfærdig og lovlig vis
og i alle henseender i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personlige oplysninger. Kunden skal overholde alle sine
forpligtelser i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger og skal fuldt ud skadesløs og holde BunkerEx skadesløs fra og mod ethvert tab, skader, krav, omkostninger og udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige juridiske
udgifter) påtalt eller afholdt af eller tilkendt BunkerEx som følge af eller i forbindelse med evt
Kundens brud på denne privatlivspolitik og/eller privatlivslovene.


 

2.0 Indsamling, brug, beskyttelse, opbevaring og videregivelse af dine personlige data


2.1 Hvordan vi indsamler dine data


Når du besøger vores hjemmesider eller bruger vores tjenester, indsamler vi personoplysninger. Måden vi indsamler det på kan være
groft kategoriseret i følgende:


Oplysninger, som du giver os:


'Persondata er oplysninger om en identificerbar person. Vi vil indsamle og behandle følgende
oplysninger om dig, når du eller din arbejdsgiver (vores kunde):
– Opret en konto for at bruge vores hjemmeside;
– foretage en forespørgsel, give feedback, indgive en klage eller indsende korrespondance pr. post, e-mail eller
på vores hjemmeside;
– ll i formularer på hjemmesiderne leveret af BunkerEx. Dette inkluderer oplysninger givet på tidspunktet for
tilmelding til tjenesten eller ved anmodning om yderligere oplysninger;
– abonnere på vores nyhedsbrev og mailinglister; og
De oplysninger, du giver os, vil omfatte (afhængigt af omstændighederne): – Identitet
og kontaktdata: dit navn, ét sted, jobrolle, telefon/mobilnummer, Instant Messenger
brugernavn og e-mailadresse;
– Finansielle data: Hvis du køber vores tjenester, vil du også give betalingsoplysninger, som kan omfatte
faktureringsadresser, kredit-/betalingskortoplysninger og bankkontooplysninger.
Oplysninger, vi indsamler automatisk:
Vi indsamler nogle oplysninger om dig automatisk, når du besøger vores hjemmesider eller bruger vores tjenester, som f.eks
din IP-adresse og enhedstype. Vi indsamler også oplysninger, når du navigerer gennem vores hjemmesider
og tjenester, herunder hvilke sider du kiggede på, og hvilke links du klikkede på. Disse oplysninger er nyttige
for os, da det hjælper os med at få en bedre forståelse af, hvordan du bruger vores websteder og tjenester, så vi
kan fortsætte med at give den bedst mulige oplevelse (f.eks. ved at personliggøre det indhold, du ser).
Nogle af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies og lignende sporingsteknologier.


Oplysninger vi får fra tredjeparter:


Som databehandler modtager vi oplysninger om dig fra tredjeparter:
– Vores kunder (din arbejdsgiver): Vi modtager personoplysninger om dig fra din arbejdsgiver i
forløbet af at levere vores tjenester, såsom dit navn, rolle og e-mailadresse for at oprette en
konto for at du kan få adgang til og bruge tjenesten
Vi kan også modtage oplysninger om dig fra tredjeparter, hvis du har tilkendegivet det over for en sådan tredjepart
som du gerne vil høre fra os (f.eks. fra integration med din eksisterende ERP-software).

2.2 Hvordan vi bruger dine data
Først og fremmest bruger vi dine personlige data til at drive vores hjemmesider og give dig alle tjenester
du har anmodet om, og administrere vores forhold til dig. Vi bruger også dine personlige data til andre
formål, som kan omfatte følgende:


At kommunikere med dig. Dette kan omfatte:


– at give dig oplysninger, du har anmodet om fra os (såsom trænings- eller uddannelsesmateriale) eller
oplysninger, vi skal sende til dig.;
– operationel kommunikation, såsom ændringer af vores websteder og tjenester, sikkerhedsopdateringer eller assistance

med at bruge vores websteder og tjenester;
– markedsføringskommunikation i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer;
– beder dig om feedback eller om at deltage i enhver undersøgelse, vi udfører.
For at støtte dig: Dette kan omfatte:
– at bistå med løsning af tekniske supportproblemer eller andre problemer relateret til webstederne eller
tjenester, uanset om det er via e-mail, in-app support eller på anden måde.
For at forbedre vores hjemmesider og tjenester og udvikle nye: For eksempel: – ved at spore og
overvågning af din brug af hjemmesider og tjenester, så vi kan blive ved med at forbedre, eller ved at udføre teknisk
analyse af vores hjemmesider og tjenester, så vi kan optimere din brugeroplevelse og give dig
med nyere værktøjer.


For at beskytte BunkerEx og vores kunder:


– så vi kan opdage og forhindre enhver svigagtig eller ondsindet aktivitet og sikre, at alle er det
bruger vores websteder og tjenester retfærdigt og i overensstemmelse med vores vilkår for brug (https://www.bunker
ex.com/terms/).
For at analysere, aggregere og rapportere:
– anonym research om generelt engagement på vores hjemmeside.
For "legitime interesser":
– hvor vi henviser til at bruge dine oplysninger på baggrund af vores "legitime interesser", mener vi vores
legitime forretningsinteresser i at drive og administrere vores forretning og vores forhold til dig,
herunder den legitime interesse, vi har i at tilpasse, forbedre, ændre eller på anden måde forbedre
de tjenester og/eller kommunikation, som vi leverer til dig og forbedre sikkerheden og optimeringen af
vores netværk, websteder og tjenester.
Hvor vi bruger dine oplysninger til vores legitime interesser, sørger vi for, at vi tager hensyn til evt
potentiel indvirkning, som sådan brug kan have på dig. Vores legitime interesser tilsidesætter ikke automatisk
dine, og vi vil ikke bruge dine oplysninger, hvis vi mener, at dine interesser bør tilsidesætte vores, medmindre vi
har andre grunde til at gøre det (såsom dit samtykke eller en juridisk forpligtelse). Hvis du har nogen bekymringer vedr
vores behandling henvises til detaljerne i "Dine rettigheder" (klausul 3.1) nedenfor.

2.3 Hvordan vi beskytter dine data


BunkerEx bestræber sig på at følge procedurerne i SOC II for sikkerhed, tilgængelighed, behandling
integritet, fortrolighed og privatliv i vores system. Vi arbejder aktivt med sikkerhedskonsulenter for at sikre
vi overholder disse standarder. For yderligere detaljer om disse, kontakt venligst team@bunker
ex.com (mailto:team@bunker-ex.com).

Vi træffer kommercielt rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriserede eller
ulovlig behandling af personoplysninger og mod hændeligt tab eller ødelæggelse af eller beskadigelse af
personlig data. Overførsel af information via internettet er dog ikke helt sikker. At
betyder, at vi ikke kan garantere sikkerheden af dine data. Enhver overførsel af data til vores hjemmeside og
service er helt på eget ansvar. Hvis du mener, at nogen har uautoriseret adgang til din konto
giv os venligst besked med det samme.


For detaljer om vores sikkerhedspraksis, kontakt os venligst på team@bunker-ex.com (mail til:team@bunker
ex.com).


2.4 Hvor dine data opbevares
Personlige data gemmes hos vores hostingudbyder Microsoft Azure på servere baseret inden for Europa
Økonomisk Samarbejdsområde ("EØS").

Bemærk også, at de data, som vi indsamler fra dig, kan blive overført til en destination uden for
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Det kan også behandles af personer, der opererer uden for EØS, som
arbejde for os, for en af vores leverandører. Sådanne personer kan blandt andet være involveret i
levering af visse tjenester, som understøtter vores hjemmeside og giver os mulighed for at levere tjenesterne til dig. Det
kan også behandles af personer, der opererer uden for EØS, og som arbejder for vores kunder som en del af
service vi yder dem.

Når vi overfører dine personoplysninger ud af EØS, sikrer vi en tilsvarende grad af beskyttelse
tilføjes det ved at sikre, at mindst én af følgende overførselsløsninger implementeres: – Det vil vi
kun overføre dine personlige data til lande, der er blevet anset for at give et tilstrækkeligt niveau af
beskyttelse af personoplysninger fra Europa-Kommissionen. For yderligere detaljer, se European
Kommissionen: Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i lande uden for EU
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection
persondata-ikke-EU-lande_da);


– Hvor vi bruger visse tjenesteudbydere, kan vi bruge specifikke kontrakter godkendt af den europæiske
Kommissionen giver personoplysninger den samme beskyttelse, som den har i Europa. For yderligere detaljer, se
Europa-Kommissionen: Modelkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts
transfer-personlige-data-tredjelande_da); og

 

– Hvor vi bruger udbydere baseret i USA, kan vi overføre data til dem, hvis de er en del af privatlivets fred
Shield, som kræver, at de yder lignende beskyttelse til persondata, der deles mellem Europa
og USA. For yderligere detaljer, se Europa-Kommissionen: EU-US Privacy Shield
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy
skjold_da).


2.5 Hvornår vi muligvis videregiver dine personlige data


I forbindelse med formålene og på de lovlige grunde beskrevet i denne privatlivspolitik kan vi dele
dine personlige oplysninger, når det er relevant for tredjeparter, såsom:
Vores serviceudbydere:
Udbydere, der er involveret i levering og support af tjenesten, som fungerer som databehandlere, herunder for
lagring af data forudsat at sådanne tjenesteudbydere overholder alle gældende love og regler

og vores instruktioner i forhold til behandling af personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og passerer kun
på disse oplysninger for at muliggøre leveringen af tjenesten.


Andre tredjeparter (herunder professionelle rådgivere):
Videregivelse af dine personlige data til tredjeparter kan også forekomme, hvis vi er forpligtet til at videregive dine
personoplysninger for at overholde enhver juridisk forpligtelse til at håndhæve vores brugsbetingelser
(https://www.bunker-ex.com/terms/), eller for at beskytte ejendom, rettigheder eller sikkerhed for BunkerEx, brugere af
vores tjenester eller andre. Dette inkluderer brug af tredjepartsorganisationer for at forhindre svindel eller reducere
Kreditrisiko.


Potentielle sælgere og købere af vores virksomhed:
Vi kan også dele personlige data med tredjeparter i forbindelse med eller under forhandlinger om evt
fusion, salg af aktiver, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller opkøb af hele eller en del af vores
forretning af eller ind i en anden virksomhed.


2.6 Cookies
Vi kan indhente oplysninger om din generelle internetbrug ved at bruge en cookie, som gemmes på
harddisken på din computer. Cookies indeholder information, der overføres til din computers harddisk
køre. Se venligst vores cookiepolitik (https://www.bunker-ex.com/cookies/) for flere detaljer.


2.7 Dataopbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at give dig de tjenester, du har
anmodet om fra os eller så længe vi med rimelighed kræver at opbevare oplysningerne for vores lovlige
forretningsformål, såsom med det formål at udøve vores juridiske rettigheder, eller hvor vi har tilladelse til det
gør. Vi fører en dataopbevaringspolitik og søger at finde måder at reducere mængden af information, vi
hold om dig og hvor lang tid, vi har brug for at beholde det. For eksempel opretholder vi en undertrykkelse
liste over e-mailadresser på personer, som ikke længere ønsker at blive kontaktet af os. Så vi kan overholde
med deres ønsker skal vi opbevare disse oplysninger permanent.


3.0 Dine rettigheder og hvordan du udøver dem


3.1 Dine rettigheder
Det er dine personlige data, og du har visse rettigheder i forbindelse med dem. Når det kommer til markedsføring
kommunikation, kan du til enhver tid bede os om ikke at sende dig disse: følg blot afmeldelsen
instruktioner indeholdt i marketingkommunikationen, eller send din anmodning til team@bunker-ex.com
(mailto:team@bunker-ex.com).


Du har også rettigheder til:
– vide, hvilke personlige data vi opbevarer om dig, og for at sikre, at de er korrekte og opdaterede; - anmodning
en kopi af dine personlige data, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige data eller slette dem; – genstand
til vores fortsatte behandling af dine personoplysninger.


Du kan til enhver tid udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til team@bunker-ex.com
(mailto:team@bunker-ex.com).


Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du give os besked ved at sende en
e-mail til team@bunker-ex.com (mail til:team@bunker-ex.com). Vi vil gennemgå og undersøge din
klage, og forsøg at vende tilbage til dig inden for en rimelig tidsramme. Du kan også klage til din

lokal databeskyttelsesmyndighed. De vil være i stand til at rådgive dig om, hvordan du indgiver en klage.


3.2 Sådan udøver du dine rettigheder


For at udøve disse rettigheder eller andre rettigheder, du måtte have i henhold til gældende lovgivning, bedes du kontakte os på
team@bunker-ex.com (mailto:team@bunker-ex.com).


Vi skal muligvis anmode om specifikke oplysninger fra dig for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din
ret til at få adgang til dine personlige data (eller til at udøve nogen af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning til
sikre, at personoplysninger ikke videregives til nogen person, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også
kontakte dig for at bede dig om yderligere information i forhold til din anmodning om at fremskynde vores svar.


Vores kunde er dataansvarlig for alle personoplysninger, der behandles af vores tjenester. Som vores kundes
databehandler, behandler vi kun dine personoplysninger som anvist af vores kunde. Det bliver du nødt til
kontakte vores kunde direkte, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i forhold til de data, der behandles af vores
service. Hvis du kontakter os direkte i forhold til dine rettigheder, giver vi vores kunde besked så hurtigt som muligt
rimeligt praktisk muligt, og under hensyntagen til behandlingens karakter vil vi bistå den dataansvarlige
ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at muliggøre opfyldelsen af sin forpligtelse over for dig
i respekt for dine rettigheder.


Du skal ikke betale et gebyr for at få en kopi af de personlige data, som vi opbevarer for dig (eller for at udøve
nogen af de andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er åbenlyst ubegrundet,
gentagne eller overdrevne. Alternativt kan vi afvise at efterkomme din anmodning under disse omstændigheder.
Vi vil forsøge at besvare alle legitime anmodninger inden for en måned. Nogle gange kan det tage os længere tid
end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller du har fremsat en række anmodninger. Heri
tilfælde vil vi give dig besked og holde dig opdateret.


4.0 Ændringer af vores politik

BunkerEx forbeholder sig retten til at ændre denne politik til enhver tid, selvom vi vil forsøge at give besked, når vi gør det
så på mail. Vi vil offentliggøre den opdaterede privatlivspolitik på vores hjemmeside. Ændringer af politikken træder i kraft
fra det tidspunkt, hvor politikken er offentliggjort på vores hjemmeside.


5.0 Kontakt os
Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, bedes du sende os en e-mail på team@bunker-ex.com
(mail til:team@bunker-ex.com).

Kontakt (https://www.bunker-ex.com/contact/) | Karriere (https://www.bunker-ex.com/careers/) | Betingelser
af brug (https://www.bunker-ex.com/terms) | Fortrolighedspolitik (https://www.bunker-ex.com/privacy) |
Cookie politik (https://www.bunker-ex.com/cookies/) | BunkerEx Limited © 2019.

bottom of page