top of page

BunkerEx vilkår for brug

1.0 Vilkår for brug af webstedet


Denne side (sammen med de dokumenter, der henvises til på den) fortæller dig vilkårene for brug, som du kan bruge vores hjemmeside www.bunker-ex.com ("Siden") på, uanset om du er gæst eller registreret bruger. Læs venligst disse vilkår for brug omhyggeligt, før du begynder at bruge siden. Ved at bruge vores side angiver du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, bedes du undlade at bruge vores side.

2.0 Oplysninger om os

www.bunker-ex.com er et websted, der drives af BunkerEx Limited ("BunkerEx", "vi" eller "os"). Vi er registreret i England og Wales under firmanummer 10229926 og har vores registrerede kontor på 85 Great Portland Street, London W1W 7LT, Storbritannien.

BunkerEx leverer en webstedsplatform til at lette leveringen af skibsbrændstof mellem platformbrugere og brændstofleverandører.


3.0 Sådan fungerer BunkerEx

BunkerEx er en platform, der introducerer folk, der ønsker at købe skibsbrændstof til deres fartøj  (“Kunder”) til leverandører, der specialiserer sig i levering af skibsbrændstof på dette grundlag (“Leverandører”). Vi gør det nemt for kunderne at finde leverandører, der kan levere skibsbrændstof til deres behov og derefter bruge vores handelssystem til at opnå konkurrencedygtige priser. Såfremt Kunden samtykker, indgår Kunden og Leverandøren en leveringsaftale direkte. Leveringsaftaler indgås udelukkende mellem Kunder og Leverandører. BunkerEx opkræver en fast, forud aftalt provision fra Leverandøren for introduktionen.

Kunder og leverandører deler ansvaret for at sikre problemfrie transaktioner foretaget på webstedet, mens de er helt og alene ansvarlige for nøjagtigheden af de registrerede vilkår og betingelser for deres virksomheder. BunkerEx påtager sig absolut intet ansvar for denne transaktion, men er blot en facilitator. Alle krav i forbindelse med en transaktion vil blive løst mellem kunden og leverandøren.

Kunder og leverandører er ansvarlige for at overholde alle love og regler, der gælder for salg og forsendelse af skibsbrændstof. BunkerEx' forpligtelse er udelukkende at bringe parterne sammen med henblik på indgåelse af leveringsaftalen. BunkerEx fraskriver sig ethvert ansvar, der hidrører fra eller er relateret til enhver leveringsaftale i det fulde omfang tilladt af loven.

4.0 Leverandører og gebyrer

 

BunkerEx er ikke ansvarlig for enhver potentiel kundes adfærd under forhandlingerne om en leveringsaftale.

 

Leverandører accepterer, at enhver beslutning om at levere en service til en bestemt kunde udelukkende træffes af leverandøren uden nogen repræsentation, garanti eller erklæring fra BunkerEx.

 

Hvis du er leverandør, afgiver du et tilbud via BunkerEx til en kunde, som vil acceptere eller afvise tilbuddet via webstedet. Hvis tilbuddet accepteres, indgår Leverandøren en leveringsaftale med Kunden på specifikke vilkår forhandlet mellem Leverandøren og Kunden.

 

Ved at tilslutte sig BunkerEx accepterer leverandører at betale et på forhånd aftalt fast gebyr i USD pr. ton skibsbrændstof leveret til kunder, der er blevet introduceret via BunkerEx. Betaling forfalder 30 kalenderdage efter udstedelse af faktura, medmindre andet er angivet.

 

Leverandører er ansvarlige for at betale alle gebyrer og gældende skatter forbundet med vores websteder, tjenester, applikationer og værktøjer med en gyldig betalingsmetode inden forfaldsdatoen for betaling. Hvis din betalingsmetode mislykkes, eller din konto er forfalden, kan vi opkræve gebyrer ved hjælp af andre inkassomekanismer (dette omfatter tilbageholdelse af inkassobureauer og juridisk rådgiver). Derudover kan vi suspendere eller begrænse dig fra at bruge vores websteder, tjenester, applikationer og værktøjer, indtil fuld betaling er foretaget.

 

Vi kan vælge midlertidigt at ændre gebyret for vores tjenester til salgsfremmende begivenheder eller nye tjenester, og sådanne ændringer er effektive, når vi poster den midlertidige salgsfremmende begivenhed eller nye tjeneste på webstedet eller i vores applikationer. Leverandører vil blive underrettet om enhver ændring, før ændringen foretages.

5.0 Handelsforpligtelse

 

Både kunder og leverandører er ansvarlige for at læse den fulde liste over skibsbrændselsolie, inklusive eventuelle yderligere vilkår, som kunden eller leverandøren giver, før enten:

 

5.1 Kunden accepterer et tilbud afgivet af Leverandøren.

5.2 Leverandøren accepterer en "Firm tæller" eller "Målpris" lavet af Kunden.

 

Medmindre andet er angivet, er scenarierne i paragraffer5.1 og 5.2forpligter kunderne til at købe brændstoffet fra leverandøren og forpligter leverandørerne til at levere brændstoffet til kunden under de angivne vilkår og betingelser.

 

Hvis du forpligter dig i henhold til klausuler5.1 og 5.2, indgår du en juridisk bindende kontrakt med modparten, og du er forpligtet til at købe eller levere henholdsvis skibsbrændstoffet. Hvis skibsbrændstoffet ikke er endeligt købt på grund af kundens skyld, kan der blive pålagt afbestillingsgebyrer i henhold til leverandørens vilkår og betingelser uden ansvar over for BunkerEx. Hvis købet af skibsbrændstof ikke er afsluttet på grund af leverandørens skyld, påtager BunkerEx sig intet ansvar for eventuelle tvister eller krav. BunkerEx kan forsøge at hjælpe med at løse tvisten eller kravet, men under forudsætning af, at de ikke bærer noget som helst ansvar.

 

Både Kunden og Leverandøren er enige om, at den endelige afregning af betalingen af skibsbrændstoffet vil blive gennemført direkte, uden BunkerEx involvering, da BunkerEx blot er en facilitator for dette køb.

Leverandører afgiver tilbud i henhold til de vilkår og betingelser, som de har erklæret under tilbudsprocessen. Enhver ændring af vilkår og betingelser efter kundens bekræftelse anses for ugyldig.

 

Ved at bruge BunkerEx til at få adgang til BunkerEx-databasen over leverandører og indhente tilbud, accepterer kunderne, at de ikke accepterer tilbud fra disse leverandører uden for webstedet uden forudgående skriftlig aftale fra BunkerEx.

 

Kunder og leverandører er ansvarlige for al forsikring af deres egen ejendom og for forsikringer, der normalt bæres af køb og levering af skibsbrændstoffer. Hvis en kunde eller leverandør er i tvivl om, hvilken forsikring der kræves, bør de konsultere deres egne forsikringsselskaber eller forsikringsmæglere.

 

Kunderne er ansvarlige for at sikre sig, at anmodningen om skibsbrændstof opfylder deres krav, både hvad angår den specifikke kvalitet af skibsbrændstof og med hensyn til mængden. BunkerEx garanterer ikke, at skibsbrændstoffet er egnet til kundens formål, eller at det er fri for nogen defekt eller skruestik.

 

Leverandører er ansvarlige for lovligheden, nøjagtigheden og fuldstændigheden af beskrivelsen af alle egenskaber og relaterede vilkår, der er offentliggjort på webstedet. BunkerEx fraskriver sig ethvert ansvar for lovligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ethvert tilbud afgivet af leverandører og med hensyn til enhver foreslået kontrakt, der af en eller anden grund ikke gennemføres.

 

 

6.0 Generelle vilkår

 

BunkerEx leverer på intet tidspunkt eller foregiver at yde nogen rådgivning eller rådgivningsydelser til kunder, leverandører eller nogen anden part, især med hensyn til de kommercielle, økonomiske, juridiske eller andre konsekvenser af en leveringsaftale. BunkerEx fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med rådgivning vedrørende skibsbrændstof. Kunder og leverandører accepterer, at BunkerEx' rolle ikke er begrænset til mere end en facilitator.

 

BunkerEx forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne fra webstedet ethvert ulovligt, unøjagtigt eller vildledende indhold, herunder alt, der efter dens mening er skadeligt for BunkerEx's goodwill eller goodwill, der er knyttet til webstedet, uden varsel.

 

BunkerEx giver ingen garanti for, at et bestemt resultat opnås eller opnås, eller kan opnås eller opnås, fra brugen af webstedet og introduktionen af en potentiel kunde til leverandøren.

7.0 Adgang til vores websted

 

Adgang til vores side er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til at trække eller ændre den service, vi leverer på vores side, uden varsel (se nedenfor). Vi er ikke ansvarlige, hvis vores side af en eller anden grund ikke er tilgængelig på noget tidspunkt eller i en hvilken som helst periode.

 

Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til nogle dele af vores websted eller hele vores websted til brugere, der har registreret sig hos os.

 

Hvis du vælger, eller du får en brugeridentifikationskode, adgangskode eller enhver anden information som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Vi har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, til enhver tid, hvis du efter vores mening har undladt at overholde nogen af bestemmelserne i disse vilkår for brug.

 

Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til vores side. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der tilgår vores side via din internetforbindelse, er bekendt med disse vilkår, og at de overholder dem.

8.0 Immaterielle rettigheder

 

Vi er ejer eller licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted og i det materiale, der er offentliggjort på det. Disse værker er beskyttet af copyright-love og traktater rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt. Du kan udskrive en kopi og kan downloade uddrag af enhver side(r) fra vores websted til din personlige reference, og du kan henlede opmærksomheden fra andre i din organisation på materiale, der er lagt ud på vores websted.

 

Du må ikke på nogen måde ændre papir- eller digitale kopier af materiale, du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik adskilt fra medfølgende tekst.

 

Vores status (og eventuelle identificerede bidragyders) som forfattere af materiale på vores side skal altid anerkendes.

 

Du må ikke bruge nogen del af materialet på vores websted til kommercielle formål uden at have opnået en licens hertil fra os eller vores licensgivere.

 

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores side i strid med disse brugsbetingelser, ophører din ret til at bruge vores side øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller destruere eventuelle kopier af de materialer, du har lavet.

 

 

9.0 Suspension og opsigelse

 

Vi vil efter vores skøn afgøre, om der har været et brud på denne politik gennem din brug af vores websted. Når der er sket et brud på denne politik, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende.

 

Manglende overholdelse af politikken for acceptabel brug udgør et væsentligt brud på disse vilkår, hvorefter du har tilladelse til at bruge vores websted, og kan resultere i, at vi foretager alle eller nogen af følgende handlinger:

 

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge vores side.

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale uploadet af dig til vores websted.

 • Udstedelse af en advarsel til dig.

 • Retssager mod dig for godtgørelse af alle omkostninger på erstatningsbasis (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af bruddet.

 • Yderligere retslige skridt mod dig.

 • Videregivelse af sådanne oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed mener er nødvendige.

 

Vi fraskriver os ansvar for handlinger, der er truffet som reaktion på brud på denne politik for acceptabel brug. Svarene beskrevet i denne politik er ikke begrænset, og vi kan træffe enhver anden handling, som vi med rimelighed finder passende.

10.0 Tillid til offentliggjorte oplysninger

 

Kommentarer og andet materiale, der er udgivet på vores websted, er ikke beregnet til at udgøre råd om, hvilken tillid der skal lægges til. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar og ansvar som følge af enhver tillid til sådanne materialer af enhver besøgende på vores side eller af enhver, der kan blive informeret om noget af dets indhold.

11.0 Vores websted ændres regelmæssigt

 

Vi bestræber os på at opdatere vores side regelmæssigt og kan til enhver tid ændre indholdet. Hvis behovet opstår, kan vi suspendere adgangen til vores side eller lukke den på ubestemt tid. Alt materiale på vores side kan være forældet på et givet tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

12.0 Vores ansvar

 

Materialet, der vises på vores side, leveres uden nogen garantier, betingelser eller garantier for dets nøjagtighed. I det omfang loven tillader det, udelukker vi, andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder og tredjeparter forbundet med os hermed udtrykkeligt:

 

Alle betingelser, garantier og andre vilkår, som ellers måtte være underforstået af lov, almindelig lovgivning eller retfærdighedsloven.

 

Ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller konsekvenstab eller skade, som en bruger pådrager sig i forbindelse med vores websted eller i forbindelse med brugen, manglende evne til at bruge eller resultaterne af brugen af vores websted, websteder, der er linket til det, og eventuelt offentliggjort materiale. på det, herunder:

 

 • tab af indkomst eller indtægt;

 • tab af forretning;

 • tab af fortjeneste eller kontrakter;

 • tab eller korruption af data;

 • tab af goodwill;

 • spildt ledelses- eller kontortid;

 

uanset om det er forårsaget af tort (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet, selvom det er forudsigeligt.

 

Dette påvirker ikke vores ansvar for død eller personskade, der opstår som følge af vores uagtsomhed, og heller ikke vores ansvar for svigagtig vildledning eller urigtige fremstilling af et grundlæggende spørgsmål, eller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

13.0 Oplysninger om dig og dine besøg på vores side

 

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores privatpolitik. Ved at bruge vores side giver du dit samtykke til en sådan behandling, og du garanterer, at alle data, som du opgiver, er nøjagtige.

14.0 Transaktioner indgået via vores websted

 

Transaktioner dannet gennem vores websted eller som et resultat af besøg foretaget af dig er udelukkende styret af vilkårene og betingelserne i den individuelle leveringsaftale, der er aftalt mellem brugerne af webstedet.

15.0 Upload af materiale til vores websted

 

Hver gang du gør brug af en funktion, der giver dig mulighed for at uploade materiale til vores websted, eller at tage kontakt med andre brugere af vores websted, skal du overholde de indholdsstandarder, der er angivet i vores politik for acceptabel brug. Du garanterer, at et sådant bidrag overholder disse standarder, og du holder os skadesløs for ethvert brud på denne garanti.

 

Ethvert materiale, du uploader til vores websted, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært, og vi har ret til at bruge, kopiere, distribuere og videregive til tredjeparter et sådant materiale til ethvert formål. Vi har også ret til at afsløre din identitet til enhver tredjepart, der hævder, at ethvert materiale, der er postet eller uploadet af dig til vores side, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller deres ret til privatliv.

 

Vi vil ikke være ansvarlige eller erstatningspligtige over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af materiale, der er indsendt af dig eller nogen anden bruger af vores side.

 

Vi har ret til at fjerne alt materiale eller opslag, du laver på vores websted, hvis, efter vores mening, sådant materiale ikke overholder indholdsstandarderne i vores politik for acceptabel brug.

16.0 Virus, hacking og andre lovovertrædelser

 

Du må ikke misbruge vores side ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores side, serveren, hvorpå vores side er gemt, eller nogen server, computer eller database forbundet til vores side. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret lammelsesangreb.

 

Ved at overtræde denne bestemmelse ville du begå en strafbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere et sådant brud til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af et sådant brud ophører din ret til at bruge vores side øjeblikkeligt.

 

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af vores websted eller til din download af materiale, der er lagt på det, eller på ethvert websted, der er linket til det.

17.0 Link til vores websted

 

Du må linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er retfærdig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det, men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for association , godkendelse eller godkendelse fra vores side, hvor ingen eksisterer.

 

Du må ikke oprette et link fra nogen hjemmeside, som ikke ejes af dig.

 

Vores side må ikke være indrammet på noget andet websted, og du må heller ikke oprette et link til nogen anden del af vores websted end startsiden. Vi forbeholder os retten til at trække linkningstilladelse tilbage uden varsel. Hjemmesiden, som du linker fra, skal i alle henseender overholde de indholdsstandarder, der er angivet i vores politik for acceptabel brug.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af andet materiale på vores side end det, der er angivet ovenfor, bedes du rette din anmodning tilteam@bunker-ex.com.

18.0 Links fra vores websted

 

Hvor vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer leveret af tredjeparter, er disse links kun til din information. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer og påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

 

19.0 Anti-bestikkelse og Anti-korruption

 

Hver part forpligter sig til, at den skal (og skal implementere passende processer og procedurer for at sikre, at dens leverandører og underleverandører skal) i forhold til denne aftale og dens emne:

 

(a)     _cc781905-5cde-3194-bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3c_b_58d Lov 2010; og

 

(b)     _cc781905-5cde-3194-bb3b_58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b_58d_ eller give en gave af en person, som ikke er aftalt som en gave af en person, som ikke er indvilliget i at give en gave af en person for at gøre eller lade være med at udføre, eller for at have udført eller ikke udført, enhver handling i relation til Aftalen (på anden måde end som fastsat i denne Aftale).

 

20.0 Jurisdiktion og gældende lov

 

De engelske domstole vil have eksklusiv jurisdiktion over ethvert krav, der opstår fra eller relateret til et besøg på vores side.

 

Disse brugsvilkår og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales.

21.0 Variationer

 

Vi kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug ved at ændre denne side. Du forventes at tjekke denne side fra tid til anden for at lægge mærke til eventuelle ændringer, vi har foretaget, da de er bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i disse brugsbetingelser kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser offentliggjort andre steder på vores websted.

22.0 Dine bekymringer


Hvis du har nogen bekymringer vedrørende materiale, der vises på vores side, bedes du kontakteteam@bunker-ex.com.

 


 

bottom of page