top of page

BunkerEx personvernerklæring

BunkerEx Limited ("BunkerEx", "vi" eller "oss") er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv.


Du bør lese denne personvernerklæringen sammen med BunkerEx Limiteds vilkår for bruk
(https://www.bunker-ex.com/terms/). BunkerEx Limited er registrert i England og Wales med Company
Registreringsnummer 10229926 og har sitt forretningssted i New Broad Street House, 35 New
Broad Street, London EC2M 1NH.


Referanser til "deg" eller "din" er til personen hvis personopplysninger vi mottar og/eller får tilgang til
i forbindelse med vår virksomhet. Referanser til "tjenesten(e)" og "nettsted(er)" er til programvaren
produkter og nettsteder levert av BunkerEx.


Formålet med denne policyen er å fortelle deg hvordan vi vil bruke personopplysninger vi samler inn fra deg eller får tilgang til om deg i forbindelse med vår virksomhet. Den forklarer også hvilke rettigheter du har til å få tilgang til eller endre dine personopplysninger.


Vi er databehandler av personopplysningene som gis til oss av deg eller vår kunde. I
i tilfelle data er gitt av vår kunde, er kunden vår behandlingsansvarlig for slike
personlig informasjon. Vi vil derfor kun behandle dine personopplysninger i samsvar med instruksjonene fra vår kunde. Vi kan samle inn ekstra data om deg for å tilby tjenesten vår, i henhold til paragraf 2.0.

1.0 Kundens forpliktelser
Følgende begreper skal ha betydningen som tilskrives dem nedenfor:


(i) "Datakontrollør" har betydningen angitt i GDPR;
(ii) "Databehandler" har betydningen angitt i GDPR;
(iii) "Databeskyttelsesregulator" betyr gjeldende tilsynsmyndighet med jurisdiksjon over begge
part, og i hvert tilfelle eventuelt etterfølgerorgan fra tid til annen;
(iv) "Datasubjekt" har betydningen angitt i GDPR;
(v) "Personvernlover" betyr all gjeldende databeskyttelse og personvernlovgivning, forskrifter og veiledning
regulerer beskyttelsen av personopplysninger, inkludert men ikke begrenset til forordning (EU) 2016/679
(«Generell databeskyttelsesforordning» eller «GDPR»); og
(vi) «Behandlet», «Behandlet» eller «Behandlet» har betydningen angitt i GDPR.


Datakontrollør og databehandler
Partene erkjenner at kunden er datakontrollør og BunkerEx er databehandler av
kundens personlige opplysninger. BunkerEx vil behandle personopplysninger i henhold til
Klausul 2.0 i dette databehandlingstillegget.


Kundens forpliktelser som dataansvarlig

Kunden garanterer at kundens personopplysninger er innhentet på rettferdig og lovlig måte
og i alle henseender i samsvar med personvernlovene. Kunden skal overholde alle sine
forpliktelser i henhold til personvernloven og skal fullt ut holde BunkerEx skadesløs fra og mot alle tap, skader, krav, kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige juridiske
utgifter) saksøkt eller pådratt av eller tilkjent BunkerEx som følge av eller i forbindelse med evt
Kundens brudd på denne personvernreglene og/eller personvernlovene.


 

2.0 Innsamling, bruk, beskyttelse, lagring og avsløring av dine personopplysninger


2.1 Hvordan vi samler inn dataene dine


Når du besøker nettsidene våre eller bruker tjenestene våre, samler vi inn personopplysninger. Måtene vi samler det på kan være
grovt kategorisert i følgende:


Informasjon som du gir oss:


«Personopplysninger er informasjon om en identifiserbar person. Vi vil samle inn og behandle følgende
informasjon om deg når du eller din arbeidsgiver (vår kunde):
– opprette en konto for å bruke nettstedet vårt;
– foreta en forespørsel, gi tilbakemelding, sende inn en klage eller sende inn korrespondanse via post, e-post eller
på vår nettside;
– ll i skjemaer på nettsidene levert av BunkerEx. Dette inkluderer informasjon gitt på tidspunktet for
registrere deg for tjenesten eller når du ber om ytterligere informasjon;
– abonner på vårt nyhetsbrev og e-postlister; og
Informasjonen du gir oss vil inkludere (avhengig av omstendighetene): – Identitet
og kontaktdata: ditt navn, ett sted, jobbrolle, telefon/mobilnummer, Instant Messenger
brukernavn og e-postadresse;
– Finansielle data: Hvis du kjøper våre tjenester, vil du også oppgi betalingsinformasjon, som kan inkludere
faktureringsadresser, kreditt-/debetkortdetaljer og bankkontodetaljer.
Informasjon vi samler inn automatisk:
Vi samler inn noe informasjon om deg automatisk når du besøker nettsidene våre eller bruker tjenestene våre, som
din IP-adresse og enhetstype. Vi samler også inn informasjon når du navigerer gjennom nettsidene våre
og tjenester, inkludert hvilke sider du så på og hvilke lenker du klikket på. Denne informasjonen er nyttig
for oss da det hjelper oss å få en bedre forståelse av hvordan du bruker nettsidene og tjenestene våre, slik at vi
kan fortsette å gi den best mulige opplevelsen (f.eks. ved å tilpasse innholdet du ser).
Noe av denne informasjonen samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier.


Informasjon vi får fra tredjeparter:


Som databehandler vil vi motta informasjon om deg fra tredjeparter:
– Våre kunder (din arbeidsgiver): vi vil motta personopplysninger om deg fra din arbeidsgiver i
løpet av å tilby våre tjenester, slik som navn, rolle og e-postadresse for å opprette en
konto for at du skal få tilgang til og bruke tjenesten
Vi kan også motta informasjon om deg fra tredjeparter hvis du har angitt overfor en slik tredjepart
som du ønsker å høre fra oss (f.eks. fra integrasjon med din eksisterende ERP-programvare).

2.2 Hvordan vi bruker dataene dine
Først og fremst bruker vi dine personopplysninger til å drive nettsidene våre og gi deg eventuelle tjenester
du har bedt om, og administrere forholdet vårt til deg. Vi bruker også dine personopplysninger for andre
formål, som kan omfatte følgende:


For å kommunisere med deg. Dette kan inkludere:


– gi deg informasjon du har bedt om fra oss (som opplærings- eller utdanningsmateriell) eller
informasjon vi er pålagt å sende til deg.;
– operativ kommunikasjon, som endringer på nettsidene og tjenestene våre, sikkerhetsoppdateringer eller assistanse

med å bruke våre nettsider og tjenester;
– markedskommunikasjon i samsvar med dine markedsføringspreferanser;
– ber deg om tilbakemelding eller om å delta i undersøkelser vi utfører.
For å støtte deg: Dette kan omfatte:
– bistå med løsning av tekniske støtteproblemer eller andre problemer knyttet til nettsidene eller
tjenester, enten via e-post, støtte i appen eller på annen måte.
For å forbedre nettsidene og tjenestene våre og utvikle nye: For eksempel: – ved å spore og
overvåke din bruk av nettsteder og tjenester slik at vi kan fortsette å forbedre oss, eller ved å utføre teknisk
analyse av våre nettsider og tjenester slik at vi kan optimalisere brukeropplevelsen din og gi deg
med nyere verktøy.


For å beskytte BunkerEx og våre kunder:


– slik at vi kan oppdage og forhindre enhver uredelig eller ondsinnet aktivitet, og sørge for at alle er det
bruker våre nettsider og tjenester rettferdig og i samsvar med våre vilkår for bruk (https://www.bunker
ex.com/terms/).
For å analysere, aggregere og rapportere:
– anonym forskning om generelt engasjement på nettstedet vårt.
For "legitime interesser":
– der vi refererer til å bruke informasjonen din på grunnlag av våre "legitime interesser", mener vi vår
legitime forretningsinteresser i å drive og administrere vår virksomhet og vårt forhold til deg,
inkludert den legitime interessen vi har i å tilpasse, forbedre, modifisere eller på annen måte forbedre
tjenestene og/eller kommunikasjonen vi leverer til deg og forbedre sikkerheten og optimaliseringen av
vårt nettverk, nettsteder og tjenester.
Der vi bruker informasjonen din for våre legitime interesser, sørger vi for at vi tar hensyn til evt
potensiell innvirkning slik bruk kan ha på deg. Våre legitime interesser overstyrer ikke automatisk
din og vi vil ikke bruke informasjonen din hvis vi mener at dine interesser bør overstyre våre med mindre vi
har andre grunner til å gjøre det (som ditt samtykke eller en juridisk forpliktelse). Hvis du har noen bekymringer om
vår behandling, vennligst se detaljer om "Dine rettigheter" (klausul 3.1) nedenfor.

2.3 Hvordan vi beskytter dataene dine


BunkerEx bestreber seg på å følge prosedyrene angitt i SOC II for sikkerhet, tilgjengelighet, behandling
integritet, kondensialitet og personvern til systemet vårt. Vi jobber aktivt med sikkerhetskonsulenter for å sikre
vi er i samsvar med disse standardene. For ytterligere detaljer om disse, vennligst kontakt team@bunker
ex.com (mailto:team@bunker-ex.com).

Vi tar kommersielt rimelige tekniske og organisatoriske tiltak mot uautoriserte eller
ulovlig behandling av personopplysninger og mot utilsiktet tap eller ødeleggelse av eller skade på
personlig informasjon. Overføring av informasjon via internett er imidlertid ikke helt sikker. At
betyr at vi ikke kan garantere sikkerheten til dine data. Eventuell overføring av data til vår nettside og
tjenesten er helt på eget ansvar. Hvis du tror at noen har uautorisert tilgang til kontoen din
vennligst gi oss beskjed umiddelbart.


For detaljer om vår sikkerhetspraksis, vennligst kontakt oss på team@bunker-ex.com (e-post til:team@bunker
ex.com).


2.4 Hvor dataene dine er lagret
Personopplysninger lagres hos vår vertsleverandør Microsoft Azure på servere basert i Europa
økonomisk område ("EØS").

Vær også oppmerksom på at dataene vi samler inn fra deg kan bli overført til en destinasjon utenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"). Det kan også behandles av personer som opererer utenfor EØS som
jobbe for oss, for en av våre leverandører. Slike personer kan være engasjert i blant annet
levering av visse tjenester som støtter nettstedet vårt og lar oss tilby tjenestene til deg. Den
kan også behandles av personer som opererer utenfor EØS som jobber for våre kunder som en del av
tjenesten vi gir dem.

Hver gang vi overfører personopplysningene dine ut av EØS, sikrer vi en tilsvarende grad av beskyttelse
legges til ved å sikre at minst én av følgende overføringsløsninger implementeres: – Vi vil
overføre kun dine personopplysninger til land som har blitt ansett for å gi et tilstrekkelig nivå av
beskyttelse av personopplysninger av EU-kommisjonen. For ytterligere detaljer, se Europeisk
Kommisjonen: Tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i land utenfor EU
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection
persondata-ikke-EU-land_no);


– Der vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av europeiske
Kommisjonen gir personopplysninger den samme beskyttelsen den har i Europa. For ytterligere detaljer, se
EU-kommisjonen: Modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts
transfer-personal data-third-countries_no); og

 

– Der vi bruker leverandører basert i USA, kan vi overføre data til dem hvis de er en del av personvernet
Shield som krever at de gir lignende beskyttelse til personopplysninger som deles mellom Europa
og USA. For ytterligere detaljer, se EU-kommisjonen: EU-US Privacy Shield
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy
shield_en).


2.5 Når vi kan avsløre dine personopplysninger


I forbindelse med formålene og på lovlig grunnlag beskrevet i denne personvernerklæringen, kan vi dele
din personlige informasjon når det er relevant for tredjeparter som:
Våre tjenesteleverandører:
Tilbydere involvert i levering og støtte for tjenesten, som fungerer som prosessorer, inkludert for
lagring av data forutsatt at slike tjenesteleverandører overholder alle gjeldende lover og forskrifter

og våre instruksjoner i forhold til behandling av personopplysninger. Vi respekterer ditt privatliv og bare passerer
på denne informasjonen for å muliggjøre levering av tjenesten.


Andre tredjeparter (inkludert profesjonelle rådgivere):
Utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter kan også forekomme hvis vi er pålagt å avsløre dine
personopplysninger for å overholde enhver juridisk forpliktelse, for å håndheve våre vilkår for bruk
(https://www.bunker-ex.com/terms/), eller for å beskytte eiendommen, rettighetene eller sikkerheten til BunkerEx, brukere av
våre tjenester eller andre. Dette inkluderer bruk av tredjepartsorganisasjoner for å forhindre svindel eller redusere
kredittrisiko.


Potensielle selgere og kjøpere av vår virksomhet:
Vi kan også dele personopplysninger med tredjeparter i forbindelse med, eller under forhandlinger om, evt
fusjon, salg av eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av vår
virksomhet av eller inn i et annet selskap.


2.6 Informasjonskapsler
Vi kan få informasjon om din generelle internettbruk ved å bruke en informasjonskapsel som er lagret på
harddisken til datamaskinen din. Informasjonskapsler inneholder informasjon som overføres til datamaskinens harddisk
kjøre. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler (https://www.bunker-ex.com/cookies/) for mer informasjon.


2.7 Oppbevaring av data

Vi vil beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å gi deg de tjenestene du har
forespurt fra oss eller så lenge vi med rimelighet krever å beholde informasjonen for vår lovlige
forretningsformål, for eksempel med det formål å utøve våre juridiske rettigheter eller hvor vi har tillatelse til det
gjøre. Vi har en retningslinjer for oppbevaring av data og ser etter måter å redusere mengden informasjon vi
hold om deg og hvor lang tid vi trenger for å beholde den. For eksempel opprettholder vi en undertrykkelse
liste over e-postadresser til enkeltpersoner som ikke lenger ønsker å bli kontaktet av oss. Slik at vi kan overholde
med deres ønsker må vi lagre denne informasjonen permanent.


3.0 Dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem


3.1 Dine rettigheter
Det er dine personlige data, og du har visse rettigheter knyttet til det. Når det kommer til markedsføring
kommunikasjon, kan du be oss om ikke å sende deg disse når som helst: bare følg avmeldingen
instruksjoner i markedskommunikasjonen, eller send forespørselen din til team@bunker-ex.com
(mailto:team@bunker-ex.com).


Du har også rettigheter til:
– vite hvilke personopplysninger vi har om deg, og for å sikre at de er korrekte og oppdaterte; - be om
en kopi av dine personlige data, eller be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger eller slette dem; – objekt
til vår fortsatte behandling av dine personopplysninger.


Du kan utøve disse rettighetene når som helst ved å sende en e-post til team@bunker-ex.com
(mailto:team@bunker-ex.com).


Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst gi oss beskjed ved å sende en
e-post til team@bunker-ex.com (e-post til:team@bunker-ex.com). Vi vil vurdere og undersøke din
klage, og prøv å komme tilbake til deg innen rimelig tid. Du kan også klage til din

lokal databeskyttelsesmyndighet. De vil kunne gi deg råd om hvordan du sender inn en klage.


3.2 Hvordan utøve rettighetene dine


For å utøve disse rettighetene, eller andre rettigheter du måtte ha under gjeldende lover, vennligst kontakt oss på
team@bunker-ex.com (mailto:team@bunker-ex.com).


Det kan hende vi må be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din
rett til å få tilgang til dine personlige data (eller til å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å
sikre at personopplysninger ikke utleveres til noen som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også
kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forhold til forespørselen din for å fremskynde svaret vårt.


Vår kunde er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av våre tjenester. Som vår kundes
databehandler, vil vi kun behandle dine personopplysninger som instruert av vår kunde. Du må
kontakt vår kunde direkte dersom du ønsker å utøve dine rettigheter i forhold til dataene som behandles av vår
service. Hvis du kontakter oss direkte i forhold til dine rettigheter, vil vi varsle kunden vår så snart
rimelig praktisk, og, tatt i betraktning behandlingens art, vil vi bistå den behandlingsansvarlige
ved hjelp av passende tekniske og organisatoriske tiltak, for å gjøre det mulig å oppfylle sin forpliktelse overfor deg
i respekt for dine rettigheter.


Du trenger ikke å betale et gebyr for å få en kopi av personopplysningene vi har for deg (eller for å utøve
noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr hvis forespørselen din er åpenbart ubegrunnet,
repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen din under disse omstendighetene.
Vi vil prøve å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Noen ganger kan det ta oss lengre tid
enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har kommet med en rekke forespørsler. I dette
i tilfelle vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.


4.0 Endringer i retningslinjene våre

BunkerEx forbeholder seg retten til å endre denne policyen når som helst, selv om vi vil prøve å gi beskjed når vi gjør det
så på e-post. Vi vil legge ut den oppdaterte personvernerklæringen på nettsiden vår. Endringer i retningslinjene trer i kraft
fra det tidspunkt policyen er publisert på vår nettside.


5.0 Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst send oss en e-post på team@bunker-ex.com
(e-post til:team@bunker-ex.com).

Kontakt (https://www.bunker-ex.com/contact/) | Karrierer (https://www.bunker-ex.com/careers/) | Vilkår
av bruk (https://www.bunker-ex.com/terms) | Retningslinjer for personvern (https://www.bunker-ex.com/privacy) |
Retningslinjer for informasjonskapsler (https://www.bunker-ex.com/cookies/) | BunkerEx Limited © 2019.

bottom of page