top of page

BunkerEx vilkår for bruk

1.0 Vilkår for bruk av nettstedet


Denne siden (sammen med dokumentene det refereres til på den) forteller deg vilkårene for bruk som du kan bruke på nettstedet vårt www.bunker-ex.com ("Siden"), enten som gjest eller registrert bruker. Vennligst les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke siden. Ved å bruke nettstedet vårt indikerer du at du godtar disse bruksvilkårene og at du godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, vennligst avstå fra å bruke nettstedet vårt.

2.0 Informasjon om oss

www.bunker-ex.com er et nettsted som drives av BunkerEx Limited ("BunkerEx", "vi" eller "oss"). Vi er registrert i England og Wales under firmanummer 10229926 og har vårt registrerte kontor i 85 Great Portland Street, London W1W 7LT, Storbritannia.

BunkerEx tilbyr en nettsideplattform for å lette tilførselen av marine drivstoff mellom plattformbrukere og drivstoffleverandører.


3.0 Hvordan BunkerEx fungerer

BunkerEx er en plattform som introduserer folk som ønsker å kjøpe marint drivstoff til fartøyet sitt  (“Kunder”) for leverandører som spesialiserer seg på levering av marint drivstoff på dette grunnlaget (“Leverandører”). Vi gjør det enkelt for kunder å finne leverandører som kan levere marine drivstoff til deres behov, og deretter bruke vårt handelssystem for å oppnå konkurransedyktige priser. Dersom Kunden samtykker, vil Kunden og Leverandøren inngå en leveringsavtale direkte. Leveringsavtaler inngås utelukkende mellom Kunder og Leverandører. BunkerEx innkrever en fast, forhåndsavtalt provisjon fra Leverandøren for introduksjonen.

Kunder og leverandører deler ansvaret for å sikre problemfrie transaksjoner gjort på nettstedet mens de er helt og alene ansvarlige for nøyaktigheten av de registrerte vilkårene og betingelsene for deres selskaper. BunkerEx påtar seg absolutt intet ansvar for denne transaksjonen, men er kun en tilrettelegger. Alle krav knyttet til en transaksjon vil bli løst mellom Kunden og Leverandøren.

Kunder og leverandører er ansvarlige for å overholde alle lover og forskrifter som gjelder for salg og forsendelse av marine drivstoff. BunkerEx' plikt er å bringe partene sammen kun med det formål å inngå leveringsavtalen. BunkerEx fraskriver seg alt ansvar som oppstår fra eller relatert til enhver leveringsavtale i den grad det er tillatt i henhold til loven.

4.0 Leverandører og avgifter

 

BunkerEx er ikke ansvarlig for oppførselen til en potensiell kunde under forhandlingene om en leveringsavtale.

 

Leverandører aksepterer at enhver beslutning om å yte en tjeneste til en bestemt kunde tas utelukkende av leverandøren uten noen representasjon, garanti eller uttalelse gitt til ham av BunkerEx.

 

Hvis du er en leverandør, gir du et tilbud via BunkerEx til en kunde som vil akseptere eller avvise tilbudet via nettstedet. Dersom tilbudet aksepteres, vil Leverandøren inngå en leveringsavtale med Kunden på spesifikke vilkår forhandlet mellom Leverandøren og Kunden.

 

Ved å bli med i BunkerEx, samtykker leverandørene i å betale en forhåndsavtalt fast avgift i USD per metrisk tonn marint drivstoff levert til kunder som er introdusert via BunkerEx. Betaling forfaller 30 kalenderdager etter utstedelse av faktura med mindre annet er oppgitt.

 

Leverandører er ansvarlige for å betale alle avgifter og gjeldende skatter knyttet til våre nettsteder, tjenester, applikasjoner og verktøy med en gyldig betalingsmetode innen forfallsdatoen for betaling. Hvis betalingsmåten din mislykkes eller kontoen din er forfalt, kan vi kreve inn gebyrer ved å bruke andre innkrevingsmekanismer (dette inkluderer inkassobyråer og juridisk bistand). I tillegg kan vi suspendere eller begrense deg fra å bruke våre nettsteder, tjenester, applikasjoner og verktøy inntil full betaling er utført.

 

Vi kan velge å midlertidig endre gebyret for våre tjenester for kampanjebegivenheter eller nye tjenester, og slike endringer er effektive når vi legger ut den midlertidige kampanjebegivenheten eller nye tjenesten på nettstedet eller i applikasjonene våre. Leverandører vil bli varslet om enhver endring før endringen gjøres.

5.0 Handelsforpliktelse

 

Både kunder og leverandører er ansvarlige for å lese hele listen over marin brennolje, inkludert eventuelle tilleggsvilkår kunden eller leverandøren gir, før enten:

 

5.1 Kunden aksepterer et tilbud gitt av Leverandøren.

5.2 Leverandøren godtar en "Fastteller" eller "Målpris" laget av Kunden.

 

Med mindre annet er angitt, scenariene i klausuler5.1 og 5.2forplikter kundene til å kjøpe drivstoffet fra leverandøren og forplikter leverandørene til å levere drivstoffet til kunden under de spesifiserte vilkårene og betingelsene.

 

Hvis du forplikter deg i henhold til klausuler5.1 og 5.2, inngår du en juridisk bindende kontrakt med motparten, og du er forpliktet til å kjøpe henholdsvis levere det marine drivstoffet. Hvis marinedrivstoffet ikke er endelig kjøpt på grunn av feil fra kunden, kan avbestillingsgebyrer påløpe i henhold til leverandørens vilkår og betingelser uten ansvar overfor BunkerEx. Hvis kjøpet av marint drivstoff ikke er fullført på grunn av feil fra leverandøren, aksepterer BunkerEx intet ansvar i eventuelle tvister eller krav. BunkerEx kan forsøke å hjelpe til med å løse tvisten eller kravet, men med den forståelse at de ikke bærer noe som helst ansvar.

 

Både Kunden og Leverandøren er enige om at det endelige oppgjøret for betalingen av det marine drivstoffet vil bli utført direkte, uten involvering av BunkerEx, siden BunkerEx ganske enkelt er en tilrettelegger for dette kjøpet.

Leverandører sender inn tilbud i henhold til vilkårene og betingelsene som er erklært av dem under tilbudsprosessen. Enhver endring av vilkårene og betingelsene etter kundens bekreftelse anses som ugyldig.

 

Ved å bruke BunkerEx for å få tilgang til BunkerEx-databasen over leverandører og innhente tilbud, godtar kundene at de ikke skal akseptere tilbud fra disse leverandørene utenfor nettstedet uten skriftlig forhåndsavtale fra BunkerEx.

 

Kunder og leverandører er ansvarlige for all forsikring av egen eiendom og for forsikringer som normalt bæres av kjøp og levering av marine drivstoff. Hvis en kunde eller leverandør er i tvil om hvilken forsikring som kreves, bør de konsultere sine egne forsikringsselskaper eller forsikringsmeglere.

 

Kundene er ansvarlige for å forsikre seg om at forespørselen om marint drivstoff oppfyller deres krav, både når det gjelder den spesifikke graden av marine drivstoff og når det gjelder mengde. BunkerEx garanterer ikke at marinedrivstoffet er egnet til kundens formål eller at det er fri for noen defekter eller skrustikk.

 

Leverandører er ansvarlige for lovligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av beskrivelsen av alle eiendommer og relaterte vilkår som er lagt ut på nettstedet. BunkerEx fraskriver seg ethvert ansvar for lovligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av tilbud fra leverandører og i forhold til enhver foreslått kontrakt som av en eller annen grunn ikke fullføres.

 

 

6.0 Generelle vilkår

 

BunkerEx gir ikke på noe tidspunkt, eller utgir seg for å gi, råd eller rådgivningstjenester til kunder, leverandører eller noen annen part, spesielt med hensyn til kommersielle, økonomiske, juridiske eller andre konsekvenser av en leveringsavtale. BunkerEx fraskriver seg alt ansvar knyttet til rådgiving knyttet til marine drivstoff. Kunder og leverandører aksepterer at BunkerEx sin rolle er begrenset til ikke mer enn en tilrettelegger.

 

BunkerEx forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne fra nettstedet ethvert ulovlig, unøyaktig eller villedende innhold, inkludert alt som etter deres mening er skadelig for BunkerEx sin goodwill eller goodwill knyttet til nettstedet, uten varsel.

 

BunkerEx gir ingen garanti for at et bestemt resultat oppnås eller oppnås, eller er oppnåelig eller oppnåelig, fra bruk av nettstedet og introduksjonen av en potensiell kunde til leverandøren.

7.0 Tilgang til nettstedet vårt

 

Tilgang til nettstedet vårt er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi tilbyr på nettstedet vårt uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke være ansvarlige hvis siden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig til enhver tid eller i en hvilken som helst periode.

 

Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av nettstedet vårt, eller hele nettstedet vårt, til brukere som har registrert seg hos oss.

 

Hvis du velger, eller du får en brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som en del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke avsløre den til noen tredjepart. Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du etter vår mening ikke har fulgt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

 

Du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige ordninger for at du skal få tilgang til siden vår. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som går inn på siden vår via internettforbindelsen din er klar over disse vilkårene, og at de overholder dem.

8.0 Immaterielle rettigheter

 

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt, og i materialet som er publisert på det. Disse verkene er beskyttet av opphavsrettslover og traktater rundt om i verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt. Du kan skrive ut én kopi, og kan laste ned utdrag, av hvilken som helst side(r) fra nettstedet vårt for personlig referanse, og du kan trekke oppmerksomheten til andre i organisasjonen din til materiale som er lagt ut på nettstedet vårt.

 

Du må ikke endre papir- eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra medfølgende tekst.

 

Vår status (og som for alle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på nettstedet vårt må alltid erkjennes.

 

Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å ha fått en lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.

 

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialet du har laget.

 

 

9.0 Suspensjon og oppsigelse

 

Vi vil avgjøre, etter eget skjønn, om det har vært brudd på denne policyen gjennom din bruk av nettstedet vårt. Når et brudd på disse retningslinjene har skjedd, kan vi iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessig.

 

Unnlatelse av å overholde retningslinjene for akseptabel bruk utgjør et vesentlig brudd på disse vilkårene som du har tillatelse til å bruke siden vår, og kan føre til at vi tar alle eller noen av følgende handlinger:

 

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettstedet vårt.

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg eller materiale lastet opp av deg til nettstedet vårt.

 • Utstedelse av en advarsel til deg.

 • Rettslige søksmål mot deg for refusjon av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet.

 • Ytterligere rettslige skritt mot deg.

 • Utlevering av slik informasjon til rettshåndhevende myndigheter som vi med rimelighet mener er nødvendig.

 

Vi fraskriver oss ansvar for handlinger som er utført som svar på brudd på denne retningslinjen for akseptabel bruk. Svarene beskrevet i disse retningslinjene er ikke begrenset, og vi kan iverksette andre handlinger som vi med rimelighet finner passende.

10.0 Stol på informasjon lagt ut

 

Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på nettstedet vårt, er ikke ment å utgjøre råd om hva som bør stole på. Vi fraskriver oss derfor alt ansvar og ansvar som oppstår fra enhver avhengighet av slikt materiale av enhver besøkende på nettstedet vårt, eller av noen som kan bli informert om noe av innholdet.

11.0 Nettstedet vårt endres regelmessig

 

Vi tar sikte på å oppdatere siden vår regelmessig, og kan endre innholdet når som helst. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til nettstedet vårt, eller stenge det på ubestemt tid. Alt av materialet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

12.0 Vårt ansvar

 

Materialet som vises på nettstedet vårt leveres uten noen garantier, betingelser eller garantier for nøyaktigheten. I den grad det er tillatt ved lov, ekskluderer vi, andre medlemmer av vår gruppe av selskaper og tredjeparter knyttet til oss herved uttrykkelig:

 

Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått av lov, sedvanerett eller egenkapitalloven.

 

Ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller følgetap eller skade påført av en bruker i forbindelse med nettstedet vårt eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke, eller resultater av bruken av nettstedet vårt, nettsteder som er knyttet til det og materiale som er lagt ut på den, inkludert:

 

 • tap av inntekt eller inntekt;

 • tap av virksomhet;

 • tap av fortjeneste eller kontrakter;

 • tap eller korrupsjon av data;

 • tap av goodwill;

 • bortkastet ledelse eller kontortid;

 

enten det er forårsaket av tort (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det er forutsigbart.

 

Dette påvirker ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som oppstår på grunn av vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for uredelig uriktig fremstilling eller uriktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

13.0 Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet vårt

 

Vi behandler informasjon om deg i samsvar med våre private retningslinjer. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til slik behandling, og du garanterer at alle data oppgitt av deg er nøyaktige.

14.0 Transaksjoner utført via nettstedet vårt

 

Transaksjoner dannet gjennom nettstedet vårt eller som et resultat av besøk utført av deg, styres utelukkende av vilkårene og betingelsene i den individuelle leveringsavtalen som er avtalt mellom brukerne av nettstedet.

15.0 Laste opp materiale til nettstedet vårt

 

Hver gang du bruker en funksjon som lar deg laste opp materiale til nettstedet vårt, eller ta kontakt med andre brukere av nettstedet vårt, må du overholde innholdsstandardene som er angitt i retningslinjene for akseptabel bruk. Du garanterer at ethvert slikt bidrag er i samsvar med disse standardene, og du skadesløser oss for ethvert brudd på denne garantien.

 

Alt materiale du laster opp til nettstedet vårt vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og avsløre til tredjeparter slikt materiale til ethvert formål. Vi har også rett til å avsløre identiteten din til enhver tredjepart som hevder at materiale som er lagt ut eller lastet opp av deg til nettstedet vårt utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter, eller av deres rett til privatliv.

 

Vi vil ikke være ansvarlige, eller ansvarlige overfor noen tredjepart, for innholdet eller nøyaktigheten til noe materiale som er lagt ut av deg eller andre brukere av nettstedet vårt.

 

Vi har rett til å fjerne alt materiale eller innlegg du gjør på nettstedet vårt hvis slikt materiale etter vår mening ikke er i samsvar med innholdsstandardene angitt i retningslinjene for akseptabel bruk.

16.0 Virus, hacking og andre lovbrudd

 

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på eller noen server, datamaskin eller database koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

 

Ved å bryte denne bestemmelsen vil du begå en straffbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

 

Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller til din nedlasting av materiale som er lagt ut på den, eller på et hvilket som helst nettsted knyttet til det.

17.0 Kobling til nettstedet vårt

 

Du kan lenke til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller drar nytte av det, men du må ikke opprette en lenke på en slik måte at det antyder noen form for assosiasjon , godkjenning eller godkjenning fra vår side der det ikke finnes noen.

 

Du må ikke opprette en lenke fra et nettsted som ikke eies av deg.

 

Nettstedet vårt må ikke være innrammet på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen annen del av nettstedet enn hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelsen uten varsel. Nettstedet du kobler fra, må i alle henseender overholde innholdsstandardene angitt i retningslinjene for akseptabel bruk.

 

Hvis du ønsker å bruke noe annet materiale på nettstedet vårt enn det som er angitt ovenfor, vennligst send forespørselen din tilteam@bunker-ex.com.

18.0 Lenker fra nettstedet vårt

 

Der nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt for din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og påtar oss ikke noe ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå fra din bruk av dem.

 

19.0 Anti-bestikkelser og Anti-korrupsjon

 

Hver part forplikter seg til å (og skal implementere tilstrekkelige prosesser og prosedyrer for å sikre at dens leverandører og underleverandører skal), i forhold til denne avtalen og dens gjenstand:

 

(a)     _cc781905-5cde-3194-bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bad5c_cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bad5c_cf58d_ er med grunn ikke ansett for å være offisielle forlovede eller bribere som med grunnen ikke er forlovede Lov 2010; og

 

(b)     _cc781905-5cde-3194-bb3c_f58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3c_f58d_ eller gi noen form for gave eller gi en gave av noe slag for å ha gjort eller forlatt å gjøre, eller for å ha gjort eller ikke gjort, noen handling i forhold til avtalen (på annen måte enn det som er angitt i denne avtalen).

 

20.0 Jurisdiksjon og gjeldende lov

 

De engelske domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår fra, eller relatert til, et besøk på nettstedet vårt.

 

Disse bruksvilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres gjenstand eller dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) skal styres av og tolkes i samsvar med loven i England og Wales.

21.0 Variasjoner

 

Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også bli erstattet av bestemmelser eller merknader publisert andre steder på nettstedet vårt.

22.0 Dine bekymringer


Hvis du har noen bekymringer angående materiale som vises på siden vår, vennligst kontaktteam@bunker-ex.com.

 


 

bottom of page